HomeNoutățiCe înseamnă “funeraliu în casă”

Ce înseamnă “funeraliu în casă”

Când un funeraliu e organizat integral de familie şi se desfăşoară privat, doar în prezenţa membrilor acesteia, fără  a fi asistat de o agenţie specializată în ceremonii funebre, el  poate fi definit “funeraliu în casă”. În multe regiuni ale  lumii funeraliile “în casă” sunt absolut legale, chiar dacă membrii familiei trebuie să  se supună unor prerogative birocratice care au rolul de-a garanta armonizarea ceremoniei cu  legislaţia  zonei  respective. Pentru a organiza dvs. înşivă un astfel de ceremonial funebru trebuie să vă informaţi corespunzător, să faceţi nişte cercetări atente, cu scopul de-a fi siguri de posibilitatea realizării lui, întrucât legislaţia  diferă de la o ţară la alta.

funeraliu în casă

Legislaţia privind acest tip de ceremonie funerară e încă neuniformă, chiar dacă în anumite locuri ea a fost simplificată. Mai multe acţiuni ale activiştilor, susţinători fervenţi ai simplificării legislative, au dus  la adoptarea câtorva măsuri menite să faciliteze organizarea de funeralii în casă. În general într-o familie care doreşte să organizeze un astfel de ceremonial, un singur membru este desemnat să obţină certificatul de deces şi ulterior aceeaşi persoană e responsabilă  cu obţinerea permisului de înmormântare din partea autorităţilor. După ce partea birocratică  ia sfârşit, funeraliul în casă poate să-şi urmeze cursul.

Există culturi pe mapamond, şi la fel grupuri religioase, care consideră că grija faţă de defunct e un act de maximă importanţă, prin urmare şi legislaţiile unor regiuni sunt adecvate tradiţiei locului. În multe areale  e absolut legal, chiar dacă acest fapt ne-ar putea surprinde, ca persoana decedată să rămână în casă până în momentul ceremoniei funebre şi este de asemenea conform legilor unor ţări ca decedatul să fie transportat la cimitir, la crematoriu sau în alte locuri, într-un vehicol privat. Multe agenţii de pompe funebre din lume au încercat, din motive lesne de imaginat, care ţin efectiv de aspecte pecuniare,  să  obstaculeze legile care conced familiei desfăşurarea în casă a funeraliilor şi, ca răspuns, unele organizaţii au început să se ocupe de educarea persoanelor cu privire la această opţiune.

În general un defunct  care e îngrijit în casă va fi îngropat sau incinerat în scurt timp de la deces. Organizaţii precum Advocacy oferă sugestii despre felul în care se pot îngriji organele decedatului din  clipa morţii şi până la înhumare, despre felul în care pot fi rezolvate problemele eliminării din corp a lichidelor, despre fazele descompunerii şi metode de amânare a acestora şi chiar despre felul în care poate fi îmbrăcat cu mai multă uşurinţă un corp. Unele organizaţii de apărare a  funeraliilor în casă oferă chiar ajutor direct prin grupuri de susţinere care  merg la familiile  unde se organizează astfel de ceremonialuri şi  le sprijină să toaleteze adecvat defunctul.

Funeraliile în casă sunt mult mai puţin costisitoare decât cele convenţionale iar familia nu îşi simte ameninţată intimitatea; corpul defunctului nu e periculos şi nici insalubru, prin urmare un funeraliu în casă nu reprezintă în general un risc pentru  sănătate.Există şi riscuri, fără îndoială, dar ele nu vor fi luate în discuţie în acest context.

Îngrijirea în casă a celui plecat în lumea umbrelor permite membrilor familiei şi prietenilor lor să îşi ia adio într-un mediu mult mai intim. Serviciul funebru pentru o astfel de situaţie poate fi realizat fie în casă, fie la o biserică ori chiar într-o sală plătită.

Prentru informaţii pertinente privind organizarea unui funeraliu în casă e bine să vă adresaţi Departamentului de Sănătate Publică  care vă poate clarifica  totul. Acelaşi for vă poate oferi asistenţă pentru a şti ce documentaţie e necesară, ce alte materiale vă sunt utile pentru obţinerea permisului din partea autorităţilor.

Vă  sfătuim să căutaţi şi o agenţie de pompe funebre care poate să vă furnizeze informaţii ulterioare şi , dacă aveţi nevoie, să vă dea ajutor.

Leave a comment