Airsalm – Servicii

Incinerare și repatriere urnă.

Incinerare și repatriere urnă - Incinerarea persoanei decedate se poate realiza numai în conformitate cu legislația țării respective, apelând la serviciile unei firme de pompe funebre.